संगठनात्मक संरचना

                                     
                माननीय अध्यक्ष                
                               
                                     
                                     
                        श्रीमति वंदना त्रिपाठी
सचिव
  श्री संजय सिंह
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाअधिकारी
 
                         
                                     
  डॉ शाहीन चिश्ती
माननीय सदस्य
  श्री शशि कान्त पाण्डेय
माननीय सदस्य
  -
माननीय सदस्य
        -
उप सचिव
       
                                     
  -
माननीय सदस्य
  -
माननीय सदस्य
  -
माननीय सदस्य
        श्री मोहन सिंह रावत
ओ एस - I
कार्यालय प्रभारी
       
                                     
                          -
ओ.एस -II